De innovatie in de stadsmobiliteit, onmisbaar voor de spilfiguren van de mobiliteit

Velco Lab

Onze gepersonaliseerde aanpak voor uw connectiviteitsprojecten

Onze doelstelling? De personen helpen met hun stadsmobiliteit

Onze doelstelling? Iedere spilfiguur van de stadsmobiliteit de nodige instrumenten in handen geven om, dankzij innovatie en connectiviteit, zijn activiteit te ontwikkelen. Differentiëring, uitbreiding van de marges, een geoptimaliseerd onderhoud, cijfermateriaal om uw activiteit te valoriseren, een betere kennis van de stromen en de gebruikers…

Velco begeleidt u van het moment waarop bepaald wordt wat u nodig hebt tot de levering van een oplossing op maat, om uw business een boost te geven met nieuwe vormen van mobiliteit. Expertise en flexibiliteit stellen ons in staat in te spelen op alle kwesties van connectiviteit voor tweewielers.

De technologische innovatie in het hart van de stadsmobiliteit

L’innovation technologique en action pour développer de nouveaux services de mobilité et de nouvelles pratiques de déplacements dans les villes, c’est notre objectif. En effet, avec le développement des centres urbains, de nouveaux modes de déplacements voient le jour et prennent de l’ampleur, nécessitant de nouveaux modes de mise en œuvre et de gestion.De technologische innovatie in actie voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten en nieuwe manieren om zich te verplaatsen in de steden. Daar streven we naar. De evolutie van de stadskernen heeft immers geleid tot nieuwe manieren van verplaatsing en transport, die beslist op een nieuwe manier ingevoerd en beheerd moeten worden.

Wat betekent dit voor de stadsmobiliteit?

De stedelijke bevolkingen nemen steeds meer toe in aantal. De mobiliteit van de personen in deze nieuwe ruimten wordt bijgevolg een niet te onderschatten uitdaging voor de connectiviteit en technologische innovatie.

Als spilfiguren van de mobiliteit, zijn we moreel verplicht te denken aan de intelligente mobiliteit van morgen. De technologische innovatie gaat gepaard met de connectiviteit om intelligente steden te creëren waarin nieuwe mobiliteitsgewoonten voor de inwoners ontstaan.

Innovatie ontwikkelen en de zachte mobiliteit versterken

Velco, spilfiguur van de mobiliteit, streeft ernaar de gewoonten van de mobiliteit te veranderen om over te schakelen op een zachte mobiliteit. In de stadskernen wordt een sterke toename van de mobiliteit waargenomen, maar nu is het de bedoeling dat die intelligent wordt.

Onze knowhow in dienst van uw uitdagingen

Pierre Régnier – Voorzitter en medeoprichter van Velco

Voor ons is het belangrijk dat alle betrokkenen bij de stadsmobiliteit begeleid worden door hen een luisterend oor, advies, hulp bij hun projecten, ontwikkeling en vorming te bieden. Wij stellen daarom voor uw projecten te bestuderen om u te helpen uw activiteit te boosten aan de hand van connectiviteit en technologische innovatie.

De methode Velco

Het gaat om een samenwerking om u te begeleiden in uw project van connectiviteit. Een team van experts wordt samengesteld om u te helpen in de verschillende fasen van het project, met het oog op een optimalisatie van de nieuwe technologieën:

Identificatie en formalisatie van uw behoeften

Wij bieden u onze kennis van de markt en technologische expertise om een behoefte te verfijnen die reeds afgebakend is of om dieper in te gaan op een project van connectiviteit waarbij men nog veel verder kan gaan op het vlak van de innovatie met het oog op de ontwikkeling van uw activiteit.

• Een studie van de haalbaarheid, kosten, termijnen…
• Begeleiding van de omschrijving van de behoefte in het lastenboek
• Strategisch advies inzake connectiviteit

Begeleiding bij de personalisatie van de Hardware

Uw toegewijd team (ingenieurs elektronica, embedded software en projectleider) begeleidt u bij het ontwerp en de invoering van de verbonden tracker, rekening houdend met uw productielimieten en specifieke behoeften, met het oog op een perfecte integratie in uw voertuigen en een complete exploitatie van de nieuwe technologieën van geolokalisatie.

• Onderzoek en personalisatie
• Engineeringdiensten
• Productontwerp
• Design product
• Productie, industrialisatie

Creatie en ontwikkeling op maat van de Software

Ons team is samengesteld uit ontwikkelaars en webdesigners die hun prestaties en kennis als gebruikers bundelen. Wij vertrekken van uw doelstellingen en creëren zo een reeks van platformen die inspelen op uw behoeften en die van uw eindklanten. Wij fungeren als bemiddelaar tussen de spilfiguren van de mobiliteit en de toegang tot de nieuwe technologieën, teneinde het geheel van de innovaties van het domein te benutten en het dagelijks leven van de burgers makkelijker te maken.

• Personalisatie design voor uw merk en ontwikkeling op maat
• Platform of API beroep om uw activiteit te sturen
• Applicatie web/mobile, e-mails voor uw eindklanten

Vorming en begeleiding bij het gebruik van uw oplossing

Velco blijft u begeleiden met instrumenten en vormingen voor de installatie en het gebruik van uw oplossing. De oplossing ontwikkeld in samenspraak moet vervolgens een heuse troef worden voor uw activiteit en het beheer ervan.

• Instrumenten voor de installatie van de producten (assembler)
• Vorming inzake de producten en instrumenten
• Onderhoud
• Dienst na verkoop

Onze verbonden innovaties: in dienst van de stadsmobiliteit

De producten van Velco zijn ontwikkeld met de bedoeling de spilfiguren van de stadsmobiliteit te helpen veilig gebruik te maken van de voertuigen en de voertuigenparken vlot te beheren, over welke voertuigen het ook gaat, in de praktijk van de nieuwe manieren van verplaatsing.  

  • Onitrax is een universele tracker die zich aanpast aan alle stedelijke voertuigen op twee wielen: step, scooter, fiets, motor.
  • Nuotrax benut de gegevens van uw park en garandeert de veiligheid van uw bezittingen en gebruikers, dankzij een verbonden fietsstuur.

Velco brengt de connectiviteit tot een hoger niveau met de verbonden producten, om de mobiliteitsgewoonten te verbeteren.

Begeleiding van de professionals van de mobiliteit

Is uw project van connectiviteit al ver gevorderd of nog maar net uit de startblokken? Contacteer ons en vertel ons wat u nodig hebt. Onze technische en commerciële teams denken graag samen met u aan een oplossing die uw activiteit op een hoger niveau kan brengen, dankzij de innovatie in de stadsmobiliteit.

Onze meest recente artikelen over innovatie

Lees onze meest recente artikelen over de innovatie in de sector van de stadsmobiliteit..