Wettelijke informatie

Uitgever en financiering van de site:
SAS VEL’CO met kapitaal van 50.474,00€
Velco, 168 Route de Saint-Joseph, 44300 Nantes, FRANKRIJK
Siret : 819 556 168 00014
Handelsregister Nantes 819 556 168
Code NAF (APE) : 6202A
Directeur uitgave:
Pierre Regnier – pierre(a)velco.fr

De site is ontwikkeld in 2020 door het bedrijf SEOMIX, 19 Avenue Louise Michel, 44400 Rezé.

Auteursrechten:
De reproductie van een pagina van de site in een context buiten velco.tech of het opnemen van een pagina die behoort tot velco.bike in de pagina van een andere site is verboden.
Elke reproductie of weergave van de site, deels of geheel, is verboden zonder de schriftelijke toestemming van velco.bike en is een inbreuk die vervolgbaar is door de artikelen van de L. 335-2 en volgenden van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Wet informatica en vrijheden:
Het verzamelen van de persoonsgegevens voor de diensten voorgesteld op de site velco.tech en de verwerking ervan vindt plaats met respect van de gewijzigde wet “Informatica, Bestanden en Vrijheden” van 6 januari 1978 en de uitvoeringsbesluiten. Het verzamelen van de persoonsgegevens betreffende de gebruikers van de site velco.tech heeft tot doel de identificatie van de gebruikers voor de levering van de diensten voorgesteld op de site.
De verzamelde gegevens worden nooit overgedragen aan derden, behalve indien de klant vooraf toestemming heeft gegeven en onder voorbehoud van het feit dat de derden duidelijk alle richtlijnen respecteren van de gewijzigde Wetgeving van 6 januari 1978 velco.bike is geregistreerd bij CNIL onder het nummer 1956308.
Op grond van de wet, heeft elke persoon die persoonsgegevens meedeelde recht op toegang, correctie en wissen van de gegevens alsook recht op verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
U kunt op elk moment vragen dit recht uit te oefenen door contact op te nemen met velco.bike De bezoekers aan de site zijn geïnformeerd dat velco.tech voor de navigatie op de site behoefte kan hebben aan de verzameling van een aantal gegevens relatief aan de gebruikers, aan de hand van cookies. Als de gebruiker van de site de cookies van velco.tech niet wenst, kan hij de activering ervan weigeren via de opties voorgesteld door zijn internetbrowser. Om technische redenen, als de gebruiker de cookies deactiveert in zijn browser, kunnen sommige diensten voorgesteld op de site velco.tech mogelijk niet toegankelijk zijn voor hem.

Waarschuwing:
Alle informatie op de site is louter indicatief en de uitgever kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. Deze informatie kan op elk moment en zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Hypertextlinks en reclame:
De creatie van hypertextlinks naar de site velco.tech is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke van de publicatie. De uitgever kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de hypertextlinks naar andere sites vanaf de site velco.bike.