Duurzame mobiliteit: HET GEBRUIK VAN DE FIETS STIMULEREN

Velco ziet het als zijn missie om ‘de mobiliteit diepgaand te veranderen en duurzame ontwikkeling te stimuleren’. In een  fietsbranche die nog niet haar volledige potentieel heeft bereikt, werken wij samen met de spelers op de markt om het gebruik van de fiets aan te moedigen, overal en door iedereen. Om dit te bereiken maken we de elektrische fiets aantrekkelijker met behulp van connectiviteit.

DE E-BIKE AANTREKKELIJKER MAKEN MET CONNECTIVITY, ZODAT MEER MENSEN GAAN FIETSEN

Connectivity maakt van een elektrische fiets een smartbike. Net als op een smartphone bestaan er veel verschillende functies die gebaseerd zijn op de gegevens die verzameld worden tijdens fietstochten. Deze digitale functionaliteiten zorgen ervoor dat mensen minder terughoudend zijn bij het kopen en gebruiken van een fiets, wat  het marktaandeel van de fiets vergroot.

DE VEILIGHEID VAN DE FIETSER

Door het verzamelen van gegevens kunnen drukke plekken in een stad of plekken met gevaarlijke verkeerssituaties vastgelegd worden. Dankzij deze informatie kan de fietsinfrastructuur aangepast en verbeterd worden (fietspaden, fietsenstallingen, enzovoort) waardoor fietsen veiliger wordt en mensen vaker de fiets pakken.

Connected technology vergroot de persoonlijke veiligheid. Connected e-bikes beschikken over systemen die het mogelijk maken om de veiligheidsvoorzieningen voor fietsers te verbeteren. 

DE BEVEILIGING VAN DE E-BIKE

De connected e-bike is moeilijk te stelen. Dankzij onze technologie beschikken de connected e-bikes van Velco over een compleet systeem, van diefstalpreventie tot opsporing van een gestolen fiets. Op het moment dat een verdachte verplaatsing geconstateerd wordt, krijgt de fietser een bericht dat zijn of haar fiets misschien gestolen is. De fietser kan dan op afstand een alarm laten afgaan om de dief af te schrikken. Als de fiets toch gestolen wordt, kan de eigenaar of de beheerder op afstand de elektrische ondersteuning van de fiets stopzetten en realtime de locatie van de fiets bepalen tot op 10 meter nauwkeurig.

Dit systeem kan klanten die nog aarzelen over de aanschaf van een nieuwe of duurdere fiets over de streep trekken.

DOOR ERVARING MET DE CONNECTED E-BIKE PAKKEN GEBRUIKERS SNELLER DE FIETS

Dankzij de connected e-bike kan de fietser zich op een veilige, prettige en comfortabele manier verplaatsen. Met een mobiele app beschikt de fietser over functionaliteiten die zijn of haar mobiliteitservaring verbeteren. Dit maakt dat nieuwe gebruikers steeds vaker geneigd zullen zijn om hun fiets te pakken.

MOBILITEITSGEDRAG BEGRIJPEN OM HET TE BEÏNVLOEDEN

Als we weten hoe fietsers hun fiets gebruiken, kunnen we aan de hand van hun gewoontes en gebruikersprofielen een actieplan opstellen om mensen ertoe aan te zetten vaker de fiets te pakken. Door te analyseren wie er fietst (geslacht, leeftijd, sociaal-economische groepen, enzovoort) weten we welke acties het gebruik van de fiets zullen stimuleren. Door de verschillende gegevens te analyseren en te kruisen (verkeer, gebruikstijden, enzovoort) ontdekken we wat de behoeften en verwachtingen van fietsers zijn en kunnen we concrete oplossingen aandragen, de juiste boodschap overbrengen en de juiste voorbeelden geven.

FIETSPROFESSIONALS ONDERSTEUNEN OM HUN PERFORMANCE TE VERBETEREN

Om het gebruik van de fiets te bevorderen moeten ondernemingen en andere belanghebbenden in de fietsindustrie efficiënt en adequaat handelen, en concurrerend zijn. Met onze visie zijn we niet alleen gericht op de eindgebruiker, maar streven we ernaar de hele sector te digitaliseren om zo de kosten te drukken, de processen te optimaliseren, het rendement te verbeteren en een boost te geven aan de innovatie van fietsorganisaties, zodat de fietser wordt overtuigd en trouw blijft als klant.