Duurzame mobiliteit: onze verbintenissen om het fietsen te bevorderen

“Mobiliteit transformeren voor duurzame ontwikkeling” is de missie van Velco. Hoewel de fietsindustrie nog niet haar volledige potentieel heeft bereikt, werken we samen met belanghebbenden om het gebruik van de fiets overal en door iedereen te stimuleren. Om dit te doen, vergroten we de aantrekkelijkheid van elektrische fietsen door connectiviteit.

De aantrekkelijkheid van de EAB vergroten met de connected bike om het fietsen aan te moedigen

Dankzij connectiviteit kan een elektrische fiets een Smartbike worden. Net als de Smartphone zullen veel diensten voortkomen uit het verzamelen en gebruiken van gegevens die tijdens ritten op de fiets worden verzameld. Deze digitale diensten zullen de belemmeringen voor de aankoop en het gebruik van fietsen wegnemen en zo helpen het modale aandeel van de fiets te vergroten.

Veiligheid van fietsers

Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen de meest gebruikte gebieden of de gebieden met de meeste ongevallen in een stad worden geïdentificeerd. Dankzij deze informatie kan de fietsinfrastructuur worden heroverwogen en verbeterd (fietspaden, fietsparkeren, enz.) om de veiligheid van fietsers te optimaliseren en het fietsverkeer aan te moedigen.

Connected technologie maakt het mogelijk om nog verder te gaan in persoonlijke veiligheid. Connected bikes zijn uitgerust met apparatuur om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Veiligheid van elektrische fietsen

De connected bike is een moeilijk te stelen fiets. Dankzij onze technologie beschikken de connected bikes van Velco namelijk over een compleet apparaat van afschrikking tot teruggave van de fietsen. De detectie en melding van een verdachte beweging zal de fietser waarschuwen dat zijn fiets waarschijnlijk gestolen wordt, hij kan dan een alarm op afstand activeren om de dief af te schrikken. Als de fiets toch wordt gestolen, kan de fietser of de professional de elektrische ondersteuning op afstand uitschakelen en de fiets in real time geolocaliseren, binnen een straal van 10 meter.

Een dergelijk systeem maakt het mogelijk de belemmering voor de aanschaf en verbetering van een fiets als gevolg van diefstal weg te nemen, aangezien 66% van de fietsers hun fiets minder gebruikt en 25% deze na diefstal in de steek laat.

De verbonden fietservaring om meer fietsers aan te trekken

Dankzij de connected bike kan de fietser zich op een veilige, leuke en comfortabele manier verplaatsen. Via een mobiele applicatie profiteert de fietser van diensten die zijn mobiliteitservaring verbeteren, om nieuwe fietsers beter te converteren en hun gebruiksfrequentie te verhogen.

Inzicht in mobiliteitsgedrag om het beter te kunnen veranderen

Als we weten hoe fietsers de fiets gebruiken, kunnen we gewoonten en profielen vaststellen en een actieplan opstellen om het fietsgebruik meer onder de aandacht te brengen. Door de segmenten (geslacht, leeftijd, sociale klasse, enz.) die de fiets gebruiken te analyseren, kan worden nagegaan welke acties moeten worden ondernomen om de ontwikkeling van het fietsen te bevorderen. Door verschillende meetgegevens (stromen, dienstregelingen, enz.) te analyseren en met elkaar te vergelijken, kunnen we de behoeften en verwachtingen van fietsers in kaart brengen om hen vervolgens concrete oplossingen aan te reiken en de juiste boodschap en de juiste modellen uit te dragen.

Fietsers ondersteunen bij het ontwikkelen van hun prestaties

Om de ontwikkeling van de fiets te bevorderen, moeten bedrijven en spelers in de sector efficiënt, relevant en effectief zijn. Onze visie is niet alleen gericht op de eindgebruiker, maar heeft als doel de hele sector te digitaliseren om de kosten te verlagen, processen te optimaliseren en de winstgevendheid te verbeteren, en de innovatie van fietsorganisaties te stimuleren om fietsers te overtuigen en te behouden.