5G: de nieuwe uitdagingen voor de mobiliteit

De 5G doet weldra zijn intrede in Frankrijk Dit zal niet alleen een heuze omwenteling betekenen voor de mobiele telefonie, maar voor alle sectoren: de gezondheid, de entertainment, de stadsmobiliteit... Kenmerken, gebruiken, werking, wat is 5G? Wat zijn de voordelen en risico's relatief aan de mobiliteit?

5G et mobilité

5G, wat is dat eigenlijk? Even stilstaan bij het netwerk van de toekomst

Na jarenlange tests en terwijl de 5G op wereldniveau ontwikkeld werd (Verenigde Staten, Zuid-Korea, Groot-Brittannië, Zwitserland, Spanje en Finland), is Frankrijk eindelijk klaar om de stap te zetten. Het netwerk van de toekomst wordt gezien als een “sleuteltechnologie” of een vitale techologie die noodzakelijk is voor een maatschappij, een staat of een industriële sector. Met de krachtige opmars van de smartphones en communicatie-instrumenten, kan de potentiële snelheid een antwoord bieden op e groeiende vraag naar informatie.

Een van de belangrijkste doelstellingen bij de opkomst van de 5G is de veel snellere deling van gegevens, maar ook de mogelijkheid om een grote hoeveelheid data te versturen en te ontvangen aan de hand van verbonden apparaten.

Wat de consumenten betreft, betekent de opkomst van dit netwerk niet alleen een snellere mobiele internetverbinding, maar ook een toename van de verbonden objecten; de auto, zoals eerder als vermeld, is een revolutie waarop het 5G-net betrekking heeft: IoT (Internet of Things), maar niet alleen de auto. We denken hierbij ook aan onze woningen. En met reden, want een Frans huishouden heeft gemiddeld een twintigtal verbonden objecten, en dit aantal blijft groeien. Niet iedereen beschikt evenwel over het nodige materiaal om zoveel verbonden objecten op te vangen. Het netwerk kan al dus heel snel verzadigd raken. Naar als elk apparaat een eigen internetverbinding heeft, gaat alles niet alleen veel sneller, maar wordt het WiFi-netwerk vrijgemaakt omdat we ons slechts verbinden wanneer het echt nodig is.

Waarin is 5G echt verschillend van 4G of 3G?

Dankzij 5G nemen we een ongelooflijk kortere latentietijd waar. Het gaat om de tijd die verloopt tussen de toepassing van de stimulans en het vrijwillige antwoord.  Bij 4G bedroeg deze latentie 10 milliseconden, bij 5G zakken we onder de 1 milliseconde.

Met 5G hebben we een betere dekking van het netwerk, met name op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn (stadions, festivals, winkelcentra…) of met moeilijke toegang. 5G heeft veel betere dekkingsprestaties en presteert veel beter in een gebouw en heel makkelijk toegang tot het net verlenen aan alle toeschouwers in een stadion of alle bezoekers op druk bezochte plekken zoals een luchthaven of, meer algemeen, een stadscentrum. 5G garandeert een 4K-toegang maar dit kan 8K worden op een smartphone. Spellen online worden makkelijker en lopen niet meer vast door een slechte kwaliteit van de verbinding. Een toegang tot de cloud wordt beschikbaar en, over het algemeen, levert 5G een oplossing voor al wat onmogelijk was met een traag netwerk of te omvangrijke bestanden.

Kortom, 5G heeft heel wat voordelen: meer snelheid, een hoger debiet, kortere latentietijden en een snellere verbinding. In vergelijking met 4G, is het debiet van 5G vermenigvuldigd met 10, terwijl de transmissietijden van de gegevens 10 keer korter zijn

Het netwerk 5G zal dus efficiënter zijn dan 4G, met name wat het debiet en gebruik betreft. Het zal een heus IoT-ecosysteem (Internet of Things) mogelijk maken, in tegenstelling tot het WiFi-netwerk. Het zal het prestatieniveau leveren dat nodig is voor een grootschalige IoT. Met andere woorden, 5G zal een perfect verbonden wereld voorstellen die performater is ten opzichte van de huidige IoT-diensten die gepaard gaan met compromissen als het op prestaties aankomt, met de bedoeling te profiteren van draadloze technologieën zoals 3G, 4G, WiFi of nog Bluetooth.

5G: welke vooruitgang inzake mobiliteit?

De verwachte voordelen van 5G in termen van mobiliteit

Zoals eerder al vermeld, zal de komst van 5G in Frankrijk niet op slechts één activiteitensector een grondige impact hebben, maar op alle sectoren. De technologische vooruitgang die gepaard zal gaan met 5G zal de mobiliteit omvormen, met name wat de verbonden mobiliteit betreft. 5G zal de connectiviteit ontwikkelen in alle types van voertuigen en op alle vlakken: veiligheid, comfort, betrouwbaarheid, entertainment…

De komst van 5G in Frankrijk dit jaar zal de evolutie van het mobiele internet naar het Internet van de Objecten of Internet of Things (IoT) een boost geven. Dit nieuw netwerk zal, in tegenstelling tot 4G, de waarneming van snelheid, onmiddellijke responstijd en prestaties voor de IoT veranderen.  Bovendien, zullen de verbonden objecten die beschikken over een zwak elektrisch verbruik profiteren van een grotere batterij-autonomie.

5G, vooruitgang voor de voertuigen van de toekomst

5G versnelt het thema van de autonome voertuigen, met een zeer krachtige computer die de weg analyseert en beslissingen neemt in real-time. Dit alles met een reactiesnelheid die uiteraard lager is dan die van de mens, maar die aanzienlijk verminderd is door de implementering van de 5G. Met 5G kunnen we ook oprechte vooruitgang verwachten in het lang verwachte domein van de auto zonder bestuurder en de talrijke innovaties die zullen uitmonden in de auto van morgen die een heuse omgeving zal worden om te leven, zich te vermaken (verbruik van inhoud, video’s, interactie…) en te werken. 

De auto komt niet als enige winnaar uit de bus als het op innovaties aankomt, want de verbonden 5G-fiets is reeds bedacht en klaar om de strijd aan te gaan voor de bescherming van de gebruiker. Dankzij de sensoren en connectiviteit van de infrastructuren, kunnen de verbonden 5G-fietse de meeste ongelukken helpen voorkomen. Door zich te verbonden met de andere elementen op de weg (verkeerslichten, auto’s, zebrapaden, enz.), beschikken de tweewielers over alle informatie voor meer veiligheid. We kunnen ons de implementering van deze technologieën in de elektrische steps en scooters… makkelijk voorstellen.

Holoscene 5G, de fiets van Boréal Bikes die ongelukken helpt voorkomen dankzij 5G

Tracking 5.0

De rackingsystemen van vandaag zijn afhankelijk van Bluetooth en de WiFi-netwerken voor de driehoeksmeting van hun positie en verbeteren hun prestaties voortdurend, maar velen onder hen hebben gebreken. Met een chip 5G zouden ze, daarentegen, veel autonomer en bijgevolg veel efficiënter zijn. Dit is een van de meest verwachte evoluties van 5G.

Met een nog preciezere en performantere tracking, zijn de mogelijkheden voor het benutten van de urban data in dienst van de mobiliteit oneindig. Dit nieuw netwerk maakt de ontwikkeling mogelijk van een indrukwekkend aantal diensten. Zo wordt het met name mogelijk he predictief onderhoud te ontwikkelen, net zoals de optimalisatie van het traject in real-time, het rijhulpsysteem of nog het beheer van ongelukken. Het zal niet alleen de ervaring van de parkbeheerders of fabrikanten van tweewielers revolutioneren, maar ook de ervaring van de gebruiker ingrijpend veranderen met veiligheid en comfort.

Webfleet Manager Velco

De nadelen van 5G

5G is een veel veiliger netwerk dan 4G. Ondanks risico’s voor de veiligheid die vrij zwak zijn, zijn die in grotere mate aanwezig omdat deze technologie weldra alomtegenwoordig wordt in het dagelijks leven van de Fransen. “Een systeem van onschendbare veiligheid bestaat niet”, aldus Sylvain Chevallier, verantwoordelijk partner belast met de sector telecom in het cabinet Bearing Point. Het zou immers gevaarlijk zijn mocht iemand toegang krijgen tot de afstandsbediening van een voertuig. Een van de nadelen van de 5G kan dus de aanwezigheid van hackers zijn.

Het blijft uiteraard een belangrijke ecologische uitdaging bij de implementering van 5G, wat enorme specifieke uitrustingen zal vragen om dit nieuw tijdperk te betreden. Bovendien stellen we ons de vraag over het levenseinde van onze huidige uitrustingen (verbonden objecten, met name smartphones…). Zelfs als 5G op termijn zal leiden tot een reductie van 90% van het energieverbruik van het netwerk door het gebruik van zuinige modules, het grootschalige gebruik van de gegevens die eruit voortvloeit zal ons niet weinig doen stilstaan bij de ecologische risico’s van dit netwerk. 

Mobilité protection donnée

Heuse technologische vooruitgang en innovatie betreffende de autonome auto’s, de verbonden tweewielers, het gebruik van verbonden objecten, de steeds nauwkeuriger geolokalisatie en een intelligent gebruik van de data met het oog op performante diensten… Dit nieuw netwerk zou zich moeten ontwikkelen en perfectioneren naarmate het geïmplementeerd wordt, met de bedoeling in te spelen op de uitdagingen van de Smart Cities. De omschakeling naar een zachte en intelligente mobiliteit vindt enkel dankzij de connectiviteit plaats, met diensten en veiligheid voor de professionals en eindgebruikers. De 5G moet dus gezien worden als een krachtige bondgenoot op lange termijn in deze grondige transformatie van de manier van verplaatsing in de stad en in de hele wereld.